Odjeli i zbirke

Zbirka Đure Slaka

Zbirka sadrži 618 fotografija koje prikazuju ranu povijest Hrvatske radio televizije (Radio-televizije Zagreb). Prikazuje voditelje, pjevače, glumce, scene sa snimanja dramskog i zabavnog programa. Zatim nekoliko fotografija s festivala zabavnih melodija "Zagreb 1960" te fotografije s izložbe "Naš Zagreb" Đure Slaka.

Đuro Slako rođen je 1929. godine u Zagrebu. Osnovno obrazovanje i Grafičku školu (foto-odjel) završio je u Zagrebu. Majstorski ispit iz fotografije položio je 1958. godine. Njegov sadržajni profesionalni put započinje 1956. godine kada se zapošljava kao fotoreporter na Televiziji Zagreb, koja baš u to vrijeme započinje s radom. Ujedno postaje članom Društva novinara Hrvatske, razvijajući se do vrhunskog kroničara vremena, obogaćujući foto-prilozima brojne emisije na TV. Od 1958. godine kad se upisuje u Fotoklub Zagreb, posvećuje posebnu pozornost umjetničkoj fotografiji. Na temelju toga postaje, i dalje radeći na TV, članom Udruženja likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti Hrvatske (ULUPUH) 1963. godine. Razvijajući sve više osobni stil umjetničke fotografije, koja je oduvijek bila njegova istinska preokupacija, Slako s Televizije odlazi u poduzeće FOTOTEHNIKA, koja se kasnije spojila s poduzećem VELEBIT (GRAFOTISAK), gdje radi do umirovljenja. Raspon motiva njegovih fotografija je vrlo širok, obuhvaćajući studije portreta, žanr-scene, balet, sport, arhitekturu.

Pogledaj predmete iz zbirke