Impresum

Izdavač:
Muzej grada Zagreba

Za izdavača:
Marina Perica Krapljanov

Autorica i voditeljica projekta:

Dajana Batinić

 

Autor koncepcije informacijskog sustava projekta:

dr. sc. Goran Zlodi

 

Suautori/ce:

Iva Kranjec
mr. sc. Dubravka Stančec

 

Autori/ce priča:

Dajana Batinić, dr. sc. Iva Prosoli Stojkovska, Ana Torić

 

Lektura:

Dragana Radovan Marković

 

Programiranje i implementacija:
Link2 d.o.o.


Odnosi s javnošću i marketing:
Ana Torić

Administrator/ica portala:
Dajana Batinić

 

 

 

 


Realizaciju projekta financijski su omogućili Grad Zagreb, Gradski ured za kulturu i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.