Uvjeti korištenja

Muzej grada Zagreba nakladnik je mrežnog portala zagrebnet.mgz.hr. Korištenjem ovog portala smatra se da je korisnik u svakom trenutku u cijelosti upoznat i suglasan s Uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumije i prihvaća. U slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za ove Uvjete korištenja, molimo Vas da se obratite na adresu zagrebnet@mgz.hr.

 

Muzej grada Zagreba zadržava pravo izmjene sadržaja i Uvjeta korištenja mrežne stranice u svakom trenutku i bez obveze prethodne najave te nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu tim promjenama. Bilo kakve izmjene i dopune ovih Uvjeta korištenja neće biti važeće ako ih Muzej grada Zagreba ne objavi na mrežnoj stranici. Ako korisnik nastavi koristiti mrežne stranice, neovisno o promjenama Uvjeta korištenja, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja u izmijenjenom obliku.

 

 

Intelektualno vlasništvo


Svi materijali objavljeni na zagrebnet.mgz.hr intelektualno su vlasništvo Muzeja grada Zagreba te su zaštićeni autorskim i srodnim pravima sukladno relevantnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

 

Sav sadržaj portala smije se koristiti samo za individualne potrebe korisnika (u svrhu informiranja te u osobne ili nekomercijalne svrhe) uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Dopušteno je stavljati poveznicu portala zagrebnet.mgz.hr na druge mrežne stranice.


Bez izričite pismene dozvole Muzeja grada Zagreba i drugih vlasnika autorskih prava sadržaj objavljen na zagrebnet.mgz.hr ne smije se reproducirati, javno prikazivati, objavljivati, prenositi, mijenjati, reproducirati, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, distribuirati, izrađivati kopije, otpremati. Nije dozvoljena bilo koja druga vrsta uporabe sadržaja ovog portala ili jednog njegova dijela te odabir i usklađivanje njegova sadržaja bez izričitog prethodnog pisanog dopuštenja Muzeja grada Zagreba. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili trgovački znak.

 

Korištenjem sadržaja ove mrežne stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju njezinim korištenjem te prihvaća koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. U slučaju neovlaštenog i/ili protuzakonitog korištenja sadržaja mrežne stranice, Muzej grada Zagreb  ovlašten je od osobe koja koristi sadržaj naplatiti korištenje usluge u iznosu koji je utvrđen u Cjeniku usluga.

 

Ako korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu zagrebnet.mgz.hr, molimo ga da o tome obavijesti Muzej grada Zagreba.

 

 

Odgovornost za objavljene sadržaje


Muzej grada Zagreba u potpunosti se odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati korištenjem ove mrežne stranice te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom njezina korištenja. Portal zagrebnet.mgz.hr sadrži i veze drugih mrežnih stranica kreiranih od strane trećih osoba. Muzej grada Zagreba nema nadzor nad drugim mrežnim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na mrežnim stranicama kreiranih od strane trećih osoba. Molimo korisnike da provjere svoja pravila privatnosti prije ostavljanja bilo kakvih podataka na tim stranicama.

 

Muzej grada Zagreba poduzet će razumne i odgovarajuće napore kako bi informacije na zagrebnet.mgz.hr bile potpune i točne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti, potpunosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima bilo kakvu odgovornost za te informacije.

 

Iako Muzej grada Zagreba nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja mrežne stranice, ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice.

 

Mrežna stranica zagrebnet.mgz.hr koristi tzv. kolačiće (eng. cookies) koji predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj mrežnih stranica i koje mrežni preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke. Kolačići mogu poboljšati iskustvo korisnika jer omogućuju pamćenje želja i potreba korisnika prilikom svakog posjeta mrežnoj stranici, ali ne i osobnu identifikaciju korisnika. Korisnik mrežne stranice zagrebnet.mgz.hr uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojega mrežnog preglednika. Muzej grada Zagreba isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja mrežne stranice zagrebnet.mgz.hr u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

 

Zaštita privatnosti


Muzej grada Zagreb obvezuje se poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovog portala. Nikakvi osobni podaci o korisnicima neće se prikupljati, osim u slučajevima da ih korisnik dobrovoljno dostavi Muzeju grada Zagreba. U slučajevima kada je poznat identitet korisnika, njegovi će se podaci koristiti samo u svrhu zbog koje ih je korisnik poslao. Muzej grada Zagreba takve podatke može koristiti za  bolji uvid i razumijevanje pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i za razvijanje mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svojih usluga korisnicima sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Muzej grada Zagreba obvezuje se da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj osobi, odnosno strani bez izričitog pristanka korisnika.


Muzej grada Zagreba može, na zahtjev tijela državne vlasti, dostaviti Vaše osobne podatke, u slučajevima predviđenima zakonom kada je to potrebno, radi zaštite prava vlasništva Muzeja grada Zagreba te zaštite sigurnosti pojedinca ili šire javnosti.

 

Muzej grada Zagreba upozorava korisnike na ograničenja suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odnosu na sigurnost i zaštitu privatnosti osobnih podataka.

 

Kontakt za pitanja o zaštiti privatnosti


U slučaju bilo kakvih zabrinutosti ili pitanja vezanih za naša pravila o zaštiti privatnosti ili pitanja o načinu na koji obrađujemo osobne podatke, možete nas kontaktirati na adresu elektroničke pošte zagrebnet@mgz.hr.

 

Isto vrijedi i za slučaj pristupa ili ispravaka osobnih podataka, blokiranja ili uklanjanja blokada  osobnih podataka. Muzej će uložiti sve razumne napore kako bi udovoljio zahtjevima korisnika.

 

Podrška i pomoć


Portal zagrebnet.mgz.hr ne pruža svojim korisnicima telefonsku podršku. Pomoć i podršku pružamo isključivo elektroničkom poštom i ne jamčimo da ćemo moći odgovoriti na sve upite.

Sve upite koji se odnose na ove Uvjete korištenja možete poslati na adresu elektroničke pošte  zagrebnet@mgz.hr.


Zahvaljujemo Vam na posjeti i korištenju naših mrežnih stranica.