Obnova komunalne infrastrukture kod Kamenitih vrata; Vjernici ispred Kamenitih vrata