Pravila korištenja

 

Sav materijal i sav sadržaj objavljen na portalu ZagrebNet intelektualno je vlasništvo Muzeja grada Zagreba. Sve sadržaje možete koristiti, a digitalne preslike reproducirati na bilo koju podlogu samo ako to činite za privatno i drugo vlastito korištenje koje nema izravno ili neizravno komercijalnu svrhu i nije namijenjeno ili pristupačno javnosti.

 

Ako sadržaj mrežne stranice namjeravate koristiti tako da ga učinite dostupnim javnosti, molimo Vas slijedite daljnje upute.

 

Kako citirati sadržaj objavljen na mrežnom portalu ZagrebNet?

 

Muzej grada Zagreba. ZagrebNet (citirano: datum pristupa stranici). Dostupno na: zagrebnet.mgz.hr

 

Kako dobiti pismenu dozvolu za korištenje fotografija?

 

Fotografije objavljene na portalu ZagrebNet podliježu Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Iako je Muzej grada Zagreba nositelj vlasničkih prava, fotografije su zaštićene i autorskim pravima.

 

Nakon što odaberete fotografije koje želite koristiti, zabilježite njihove inventarne oznake (npr. MGZ fot-4524)  koje  će Vam trebati za ispunjavanje Zahtjeva za uvid i korištenje muzejske građe i muzejske dokumentacije FOTO. Prije popunjavanja Zahtjeva upućujemo Vas na Pravilnik o načinu i uvjetima uvida i načinu korištenja muzejske građe i muzejske dokumentacije.

 

Zahtjev preuzmite na: Zahtjev za ostvarivanje uvida i korištenje muzejske građe i muzejske dokumentacije u Muzeju grada Zagreba, ispunite, potpišite i pošaljite na zagrebnet@mgz.hr. Zahtjev za korištenjem odobrava ravnatelj Muzeja najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ukoliko je potrebno, dostavite narudžbenicu nakon koje će Vam Muzej ispostaviti račun. Naknade za korištenje građe možete pronaći u Cjeniku usluga. Nakon izvršene uplate isporučit ćemo Vam digitalne fotografije visoke razlučivosti u JPEG ili TIFF formatu. Ako digitalna fotografija ne zadovoljava Vaše zahtjeve, moguće je ponovno skeniranje.

 

Nakon pismenog odobrenja Muzeja grada Zagreba digitalne fotografije možete objaviti. Za sve nejasnoće i upite obratite se na mail adresu zagrebnet@mgz.hr.